Siirry sisältöön

Taide Assissa

Tässä ajassa ja loputtomassa kiireessä inhimillinen kohtaaminen ja aito läsnäolo osoittautuvat tärkeiksi elementeiksi ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Assi-hankkeessa taiteella on tunnistettu olevan tärkeä merkitys potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnille. Taide tukee tilojen orientoituvuutta, viihtyisyyttä ja tunteiden kokemisen moninaisuutta.

Ahveniston sairaalan taidehankintojen kokonaisuus pitää sisällään uuteen sairaalaan integroitavan taiteen sekä entisen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ((nykyään Kanta-Hämeen hyvinvointialue – Oma Häme) taidekokoelman. Assi-hankkeelle laadittu taideohjelma ohjaa taidehankintojen toteutumista ja esittää taiteen teemallisen sisällyttämisen osaksi Assi-hankkeen suunnittelun periaatteeksi nostettua maailman inhimillisimmän sairaalan periaatetta. Taideohjelman teema Inhimillisen kohtaamisen hetki läpileikkaa sairaalan toiminnot, syventää tätä yleistä tavoitetta ja antaa sille merkityssisällön.

Kohtaamisessa mitataan hyvän elämän arvo. Vaaditaan taitoa pysähtyä hetkeen, tarttua käteen, kuunnella ja olla aidosti läsnä arjen keskellä.

 

Yhteystiedot

Kirsi Pitkänen / Art Impact
Assi-hankkeen taidekoordinaattori
info@artimpact.fi
050 3387 705

Hämeenlinnan Ahveniston sairaala käynnistää avoimen taidekilpailun ensisijaisesti pääaulaan sijoittuvasta taideteoksesta

Taidekilpailuun tulleet kysymykset ja vastaukset

KYSYMYS:

Onko sairaalan aula-alueen arkkitehtuurista saatavilla CAD-
mallia, jota voisi hyödyntää teoksen suunnittelussa ja visualisoinnissa?

VASTAUS:

Aulatilojen 3D-malli on nyt ladattavissa alla olevan wetransfer-linkin kautta:

https://we.tl/t-4QVgQF0MLh

 

 

 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri järjestää avoimen, yksivaiheisen taidekilpailun Hämeenlinnan Ahveniston sairaalaan sijoittuvasta julkisesta taiteesta ja kutsuu Suomessa pysyvästi asuvia kuvataiteilijoita ottamaan osaa kilpailuun, jolla haetaan toteutuskelpoisia ideoita sairaalan pääaulaan ja sisäänkäynteihin sijoittuvaksi julkiseksi taideteokseksi.

Kilpailun tavoitteet

Kilpailun tavoitteena on hankkia yksi pysyvä taideteos tai taideteosten kokonaisuus Hämeenlinnan Ahveniston sairaalan pääaulan ilmatilaan. Tämän lisäksi taiteen tulee ilmetä myös Ahvenistontien sekä ensiavun & päivystyksen sisäänkäyntien yhteydessä. Pääaula on kuitenkin ensisijainen sijoittumispaikka. Rakennusmassa on suuri, jota vasten taide voi tarjota inhimillisen, käsinkosketeltavan ja helposti lähestyttävän tason. Taidehankinnalta edellytetään, että moniosainen teos muodostaa kokonaisuuden, joka voi ilmetä visuaalisena, materiaalisena tai temaattisena ja siihen voi toivotaan liitettävän tarinallisuutta ja yllätyksellisyyttä. Toteutettavan teoksen tulee olla näkyvissä kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Tavoitteena on löytää visuaalisesti näyttävä, kustannustehokas ja elinkaareltaan kestävä ehdotus. Teoksen tulisi olla mahdollisimman huoltovapaa.

Assin taideohjelman teema on Inhimillisen kohtaamisen hetki

Assin pääteemaksi on nostettu maailman inhimillisin sairaala ja taideohjelman teemana on Inhimillisen kohtaamisen hetki. Taiteen avulla on mahdollisuus luoda mielelle ja ajatuksille tilaa. Luoda hetkiä, jotka mahdollistavat kohtaamisen, jotka tekevät ajasta inhimillisemmän. Rakenteisiin integroitava taide tukee mm. tilojen orientoituvuutta, viihtyisyyttä ja tunteiden kokemisen moninaisuutta. Taidekilpailussa mainitut paikat sijoittuvat Assin taideohjelmassa esiteltyyn Vastaanottamisen hetkeen, joka keskittyy miettimään ratkaisuja siihen, kuinka kohdata ja vastaanottaa ihminen inhimillisesti ja ihmisen mittakaavan mukaisesti suhteessa suureen rakennusmassaan.

Kilpailualueen kuvaus

Sairaalan sisäänkäynnit ja pääaula ovat paikkoja, jotka vastaanottavat ihmisen ja luovat ensivaikutelman sisäänkäyntiä lähestyville. Sairaalaan saapumiseen saattaa liittyä monenlaisia tunnetiloja johtuen esimerkiksi toimenpiteistä tai tutkimuksista, joita sairaalassa tehdään. Taiteen kautta on mahdollista tehdä ensivaikutelmasta inhimillinen ja tehdä pääsisäänkäynnistä visuaalisesti näkyvämpi ja tunnistettavampi. Pääsisäänkäynnin yhteydessä oleva pääaula on tunnistettu merkittävimmäksi taiteen sijaintipaikaksi Assissa. Pääaulassa erityisesti ilmatila muodostaa tilallisen kokonaisuuden, jolloin teosta on mahdollista tarkastella niin ulko- kuin sisätiloissa, mutta myös kahdessa kerroksessa. Teoksen tulisikin ilmentää vahvaa tilallisuutta ja teoksen monipuolista tarkastelua eri kuvakulmista.

Taideteoksen kokonaisbudjetti, palkinnot ja aikataulu

Taideteoksen toteuttamiseen on varattu enimmillään 90 000 €. Hinnan tulee kattaa taideteoksen suunnittelun, toteutuksen ja materiaalikustannukset aliurakoineen. Kilpailun palkinnot jaetaan seuraavasti: 1. palkinto 6 000 €, 2. palkinto 4 000 €, 3. palkinto 2 000 € sekä yksi yleisön suosikki 500 € . Kilpailuaika alkaa 22.6.2022 ja päättyy 25.11.2022.

Yleisöäänestys järjestetään vuoden 2023 alussa. Yleisöäänestyksen tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan hankkeen verkkosivuilla. Kilpailu pyritään ratkaisemaan helmikuuhun 2023 mennessä. Teoksen toteuttaminen yhteensovitetaan muun rakentamisen aikatauluihin. Taideteoksen toteutussuunnittelu alkaa välittömästi kilpailun ratkettua. Teoksen tulee olla valmiina viimeistään 2024.

Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti hyvinvointialueen johtaja tai hänen määräämänsä henkilö, jolla on oikeus tilata yksi tai useampi teos minkä tahansa kilpailussa palkitun luonnoksen pohjalta.

Assin taideohjelma on luettavissa osoitteessa:

https://ahvenistonsairaala.fi/wp-content/uploads/2021/05/Ahveniston-sairaalan-taideohjelma.pdf

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa ja Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä tässä etusijajärjestyksessä. Järjestäjä ja Suomen Taiteilijaseura ovat hyväksyneet tämän kilpailuohjelman liiteasiakirjoineen.

Ehdotusten arvosteluperusteet

Palkintolautakunta tulee työssään painottamaan seuraavia seikkoja:

-Ehdotuksen taiteelliset ansiot ja puhuttelevuus
-Ehdotuksen kokonaisvaltainen asema osana rakennusta/tilallinen hahmottuminen
-Taideohjelman teeman (Inhimillisen kohtaamisen hetki) sekä sijaintipaikan teeman (vastaanottamisen hetki) huomioiminen ehdotuksessa
-Ehdotuksen omaleimaisuus
-Ehdotuksen teknistaloudellinen toteutuskelpoisuus ja ylläpitotoimien kohtuullisuus

Palkintolautakunnan jäsenet

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin edustajat:
Kirsi Leino, johtajaylihoitaja
Eeva Rikkilä-Kettunen, projektipäällikkö
Paula Turunen, projektiylilääkäri
Virpi Ylitalo, sairaanhoitaja

Muut edustajat:
Timo Siiskonen, Skanska
Nina Väistö, pääsuunnittelija
Johanna Hinkka, sisutusarkkitehti
Pirkko Mattila, asiakasedustaja
Jenny Valli, johtaja, Hämeenlinnan taidemuseo
Mika Karhu, kuvataiteilija, Ars Häme ry
Kirsi Pitkänen, kuvataiteilija, Assi-hankkeen taidekoordinaattori
Pia Laine, Sairaalahuollon esihenkilö

Suomen Taiteilijaseuran valitsemat taiteilijajäsenet:
Aaron Heino, kuvataiteilija
Sampo Malin, kuvataiteilija

Palkintolautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii Kristina Pekarila. Palkintolautakunnan toiminta kilpailuehdotusten arvostelun aikana on salainen.

Palkintolautakunta voi lisäksi halutessaan kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita sekä tahoja kilpailuehdotuksiin liittyen.  Mahdollisessa äänestystilanteessa äänioikeus on kuitenkin vain edellä listatuilla palkintolautakunnan jäsenillä, sihteeriä lukuun ottamatta.

Kilpailun välityshenkilönä toimii kilpailun järjestäjän ja STS:n valtuuttamana Maria Kärkkäinen.

Tutustu tarkemmin Assin taidekilpailuun ja lataa liitteet täältä:

Kilpailun liitteet
1. Kilpailuohjelma
2. Asemapiirros
3. Kilpailualueen rajaus
4. Havainnekuvat, wetransfer-latauslinkki kuviin: https://we.tl/t-V8OLoNBOUo
5. Rakenteellinen poikkileikkauskuva pääaulasta
6. Rakenteellinen poikkileikkauskuva ensiavun ja päivystyksen aulatilasta
7. Ontelolaatan poikkileikkauskuva
8. Portaikon.materiaalit_Ahvenistontien.sisäänkäynti
9. Esittelyvihko, koko sairaala
10. Assin taideohjelma
11. Assin 3D-virtuaalimalli: http://renderlights.com/assi/AS-AR_Aulavisualisointi/

 

Kilpailuun liittyvät kysymykset tulee osoittaa kilpailun välityshenkilölle osoitteeseen taidekilpailu@artimpact.fi

Ajankohtaista

Kuvantamisen ja päivystyksen portfoliohakuun tulleet kysymykset ja vastaukset

Taiteilijahaku kuvantamisen ja päivystyksen tiloihin

Uuden Hämeenlinnan Ahveniston sairaalan päivystyksen ja kuvantamisen tilojen taiteilijahaut avattu.

Taidekilpailuun tulleet kysymykset ja vastaukset

Hämeenlinnan Ahveniston sairaala käynnistää avoimen taidekilpailun ensisijaisesti pääaulaan sijoittuvasta taideteoksesta

Jarno Vesala valittiin taiteilijaksi Assin lasten yksiköihin

Tuula Närhinen valittiin taiteilijaksi Assin julkisivuihin