Siirry sisältöön

Usein kysytyt kysymykset

Katso löytyisikö vastaus kysymykseesi täältä!

Nykyinen Kanta-Hämeen keskussairaalan päärakennus on valmistunut vuonna 1979, ja on Suomen ainoita peruskorjaamattomia sairaaloita. Kattavissa rakennusteknisissä selvityksissä todettiin kiinteistön kiireellinen ja laaja peruskorjaustarve. Huonekorkeuden todettiin kuitenkin olevan liian matala modernin sairaalan tarpeisiin.

Erikoisairaanhoidon luonne on muuttunut toiminnallisesti 40 vuodessa niin paljon, että on tarkoituksenmukaisempaa ja edullisempaa rakentaa kokonaan uusi sairaala, kuin korjata vanhaa rakennusta.

Uuden Ahveniston sairaalan avulla voimme ottaa kehitys- ja tuottavuusloikan palvelutuotannossa ja miettiä hoitoketjut alusta lähtien asiakaslähtöisemmin. Uusi rakennus säästää myös potilaat ja henkilöstön raskailta ja kalliilta vuosilta väistötiloissa, kun keskussairaalan toiminta voi jatkua häiriöttä koko rakennushankkeen ajan.

Uusi sairaala voidaan myös mitoittaa nykyisten palvelutarpeiden ja teknologian mukaisesti. Tämä tarkoittaa yli 30000 m2 pienempää sairaala kuin nykyiset tilat Ahveniston mäellä ja Vanajanveden sairaalassa.

Vanha sairaalakiinteistö on hyvinvointialueen omaisuutta ja eri rakennusten käyttötarkoitus hyvinvointialueen eri toiminnoissa on arvioitavana.

Liikennejärjestelyiden toimivuus koko rakennushankkeen ajan on erittäin tärkeää. Vaikka rakentaminen tulee vaikuttamaan liikennejärjestelyihin, on asiakkaiden sekä ambulanssien päästävä keskussairaalalle esteettömästi kaiken aikaa. Eli niin autoliikenteen, joukkoliikenteen kuin kevyen liikenteen yhteydet toimivat koko ajan.

Ahvenistontien muutos nelikaistaiseksi on toteutettu vuosina 2022-2023 Hämeenlinnan kaupungin toimesta.

Kokonaan uuden sairaalarakennuksen rakentaminen omalle tontilleen takaa sen, että pystymme tarjoamaan laadukasta erikoissairaanhoitoa koko rakennusprosessin ajan. Sairaalan antama hoito ei häiriinny rakentamisesta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue (entinen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) valitsi rakennushankkeen toteuttamismalliksi allianssin. Mallista on saatu Suomessa erinomaisia kokemuksia niin suurissa infra- kuin myös sairaalahankkeissa, sillä allianssissa osapuolet jakavat niin hedelmät onnistumisesta kuin riskit epäonnistumisesta.

Kilpailutusprosessin jälkeen Ahveniston sairaalan allianssin muodostavat hyvinvointialueen lisäksi Skanska Talonrakennus Oy, Sweco Finland Oy sekä arkkitehtitoimistojen muodostama INTEGRATED työyhteenliittymä. Allianssissa työskennellessä kumppanit vastaavat projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä, yhteisessä organisaatiossa. Allianssimallina työskenteleminen on eduksi hankkeelle ja lopputulokselle, sillä allianssissa jokainen tekijä tuo hankkeeseen oman parhaan osaamisensa jo suunnitteluvaiheesta lähtien.

Sairaalan työntekijöiden muodostamilla käyttäjäryhmillä ja asiakkailla on myös vahva rooli hankkeen suunnittelussa.

Haluamme, että sairaalan tulevat käyttäjät, eli asiakkaat ja työntekijät ovat aktiivisesti mukana hankkeen suunnittelussa ja heidän ajatuksensa sekä ehdotuksensa ovat osana luomassa parempia palveluita. Tästä syystä hankkeessamme on mukana niin kutsuttu superkäyttäjien ryhmä, joka koostuu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen työntekijöistä. Työntekijät tietävät parhaiten työnsä tarpeet ja arvostamme heidän asiantuntemustaan. Käyttäjistä ja asiakkaista on muodostettu käyttäjäryhmät, jotka ovat aktiivisesti mukana suunnittelussa.

Superkäyttäjien lisäksi suunnitteluun osallistuu noin 200 sairaalan työntekijää säännöllisesti. Tämän lisäksi järjestämme asiakasraateja ja vierailuja, sekä olemme yhteydessä potilasjärjestöihin. Hyödynnämme saamiamme ideoita aktiivisesti suunnitellessamme tulevaisuuden palveluita.

Hyvinvointialue (entinen sairaanhoitopiiri) otti rakentamista varten lainaa, jota lyhennetään normaalin kuntamaksubudjetin sisällä niin, että maksurasitus ei kasva omistajakunnille. Uuden sairaalan käyttö-, ylläpito- ja huoltokulut ovat alhaisemmat kuin nykyisessä kiinteistössä.

Hoitosuhde pysyy, mutta uusi sairaalarakennus mahdollistaa aiempaa asiakaslähtöisemmän palvelun ja hoitoketjut. Uusien nykyistä toimivimpien tilojen myötä voimme tarjota entistä parempaa hoitoa.

Rakennushanke ei ole sidoksissa sote-uudistukseen, vaan sitä on suunniteltu kaiken aikaa asiakkaidemme ja kehittyvän terveydenhuollon tarpeita silmällä pitäen.

Keskussairaalan nykyisen toiminnan eri osa-alueet tulevat jatkamaan toimintaansa myös uusissa tiloissa. Tämän lisäksi erikoissairaanhoidon tarjonta kehittyy entisestään yhteistyössä Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kanssa.

Uuteen sairaalaan tulee sijoittumaan myös nykyistä perusterveydenhuollon toimintaa, kuten Vanajaveden sairaalan potilasosastot.

Myös pelastuslaitoksen sivupaloasema tulee sijoittumaan Ahveniston kiinteistöön. Tämä edistää Hämeenlinnan kaupungin länsipuolen saavutettavuutta pelastustoimen näkökulmasta.

Rakentaessamme Ahveniston sairaalaa rakennamme modernia ja kehittyvää terveydenhuollon palvelukeskusta.

Suunnittelun lähtökohtana on myös kehittää ja ylläpitää erikoissairaanhoidon vastaanottotoimintaa myös Riihimäellä ja Forssassa.

Työskenteleminen nykyisissä Keskussairaalan tiloissa jatkuu nykyisellään, vaikka vieressä rakennetaankin uutta sairaalaa. Uudisrakentaminen mahdollistaa häiriöttömän työnteon koko hankkeen ajan. Tiedotamme mahdollisista liikenneyhteyksien muutoksista koko henkilökunnalle, jotta töihin saapuminen olisi mahdollisimman helppoa.

Assi-sairaalan hulevedet, eli sadevedet ja vastaavat, johdetaan Ankkalammen vieressä olevaan imeytysaltaaseen, jota työmaalla kutsutaan Sorsalammeksi. Sorsalammessa on ylivirtausputki erittäin harvinaisia tulvasateita varten. Ylivirtausputki purkaa tulvavedet alueen hulevesiputkeen. Hulevesiä ei johdeta edes rankkasateen aikana suoraan kaupungin verkostoon, joten Assin hulevedet eivät lisää merkittävästi kaupungin verkoston tulvimista.