Siirry sisältöön

Taiteilijahaku rakennuksen julkisivun betonielementteihin

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri etsii avoimen portfoliohaun ja rinnakkaisen luonnostilauksen yhdistelmällä uuden Hämeenlinnan Ahveniston sairaalan julkisivuelementteihin graafisen betonin menetelmällä toteutettavaa, visuaalisesti kiinnostavaa ja merkityksellistä teosta. Taiteilijahankintamenettely toteutetaan nelivaiheisena.

Valintakriteerit:

Taiteilijaehdokkaaksi voivat ilmoittautua ammattitaiteilijat, joiden pätevyyden osoituksena on aktiivinen ja ammattimainen näyttely- tai muu taiteellinen toiminta. Tämän lisäksi katsotaan eduksi joko Suomessa tai ulkomailla suoritettu taidealan ammattitutkinto tai jonkin valtakunnallisen taiteilijaliiton jäsenyys tai muu ammatillinen pätevyys. Portfolioita voivat lähettää myös moniammatilliset työryhmät, kunhan vähintäänkin yksi työryhmän jäsenistä on ammattitaiteilija ja hän toimii työryhmän vetäjänä.

Taiteilijan tulee osoittaa portfolion perusteella, että hänellä on kokemusta vahvasta, kuvallisesta ilmaisusta tai pintojen kolmiulotteisesta käsittelystä. Eduksi katsotaan, että taiteilijalla on kykyä hallita visuaalisesti teos osana rakennettua ympäristöä tai tilaa. Eduksi katsotaan myös, jos hänellä on kokemusta graafisen betonin menetelmästä.

Tulevan teoksen tulee toteuttaa oivaltavasti Inhimillisen kohtaamisen hetki -taideohjelman sisältöjä ja merkityksellisyyttä. Julkisivuihin toteutettava taide sijoittuu taideohjelmassa esiteltyyn Vastaanottamisen hetkeen. Taiteilijan tulee kyetä toimimaan osana moniammatillista työryhmää. Teoksen jatkosuunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä kohteen arkkitehtien kanssa.

Lisäksi vaaditaan, että taiteilijalla on luonnossopimuksen solmimisen hetkellä toiminnassa oleva Y-tunnus. Vaihtoehtoisesti taiteilija voi käyttää ulkoista laskutuspalvelua laskutuksessa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri suorittaa taiteilijapalkkiot ainoastaan laskuperusteisesti.
Lisäksi vaaditaan, että taiteilijalla on luonnossopimuksen solmimisen hetkellä toiminnassa oleva Y-tunnus. Vaihtoehtoisesti taiteilija voi käyttää ulkoista laskutuspalvelua laskutuksessa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri suorittaa taiteilijapalkkiot ainoastaan laskuperusteisesti.

Portfolioita voi lähettää ainoastaan sähköisinä versioina. Suosittelemme lähettämään aineiston esimerkiksi wetransfer -palvelun kautta, koska suuret liitetiedostot eivät tule välttämättä sähköpostitse läpi.

Taiteilijan tulee lähettää portfolio viimeistään 26.5.2021 osoitteeseen: info@artimpact.fi
Sähköposti ja portfoliotiedosto tulee nimetä seuraavalla tavalla:

taiteilijan_nimi_ASSI-julkisivut_portfoliohaku.

Lataa tästä tarkemmat hakuohjeet (pdf-tiedosto)

 

Taidehankinnan sijoittuminen

Taidehankinta sijoitetaan Ahveniston sairaalan julkisivuelementteihin maantasokerrokseen. Teos on nähtävissä erityisesti jalankulkijan näkökulmasta ja teos muodostaa vahvan, visuaalisen elementin jokaisesta ilmansuunnasta. Teoksen toteuttaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä. Teoksen tarkempi sijoittuminen käydään läpi kutsumenettelyvaiheessa siihen valittujen taiteilijoiden kanssa.

Linkki Ahveniston sairaalan 360-virtuaalimalliin.


Taidehankinnan tavoitteet

Taidehankinnan tavoitteena on vahvistaa inhimillisen kohtaamisen hetken kokemusta heti sairaalaan saavuttaessa. Rakennusmassa on suuri, jota vasten taide voi tarjota inhimillisen, käsinkosketeltavan ja helposti lähestyttävän tason. Graafisen betonin elementtien tulee olla helposti kohdistettavissa. Elementtien toisinnettavuus tai kekseliäs suunnittelu auttaa kustannustehokkaassa toteutuksessa. Teoksen kontrastien tulee olla tarpeeksi vahvoja, jotta kuvio-/kuva-aihe näkyy riittävän kauas. Elementteihin voidaan sisällyttää myös tasoja ja yllätyksellisyyttä, jotka ovat nähtävissä vasta lähemmän tarkastelun kautta. Teoksen tulee toimia yhdessä muiden julkisivuelementtien ja suunnittelun kanssa.

Lisätiedot:

Portfoliohakuilmoitukseen ja taidehankintaprosessiin liittyviä kysymyksiä voi esittää perjantaihin 14.5.2021 mennessä sähköpostitse yhteyshenkilölle, taidekoordinaattori Kirsi Pitkäselle. Mahdolliset kysymykset ja niihin laaditut vastaukset julkaistaan kaikkien nähtäville Assin taidesivulla keskiviikkoon 19.5. mennessä.

Yhteyshenkilö:
Kirsi Pitkänen, taidekoordinaattori
info@artimpact.fi

Assin taideohjelma (pdf)