Siirry sisältöön

Taiteilijahaku lasten yksiköiden hoitotiloihin

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri etsii avoimen portfoliohaun ja rinnakkaisen luonnostilauksen yhdistelmällä kiinnostavaa ja rohkeaa mediataideteosta, joka toteutetaan Hämeenlinnan Ahveniston sairaalaan lasten yksiköiden hoitotiloihin. Taiteilijahankintamenettely toteutetaan nelivaiheisena. Hankinnassa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistuksia.

Valintakriteerit:

Taiteilijaehdokkaaksi voivat ilmoittautua ammattitaiteilijat, joiden pätevyyden osoituksena on aktiivinen ja ammattimainen näyttely- tai muu taiteellinen toiminta. Tämän lisäksi katsotaan eduksi joko Suomessa tai ulkomailla suoritettu taidealan ammattitutkinto tai jonkin valtakunnallisen taiteilijaliiton jäsenyys tai muu ammatillinen pätevyys. Portfolioita voivat lähettää myös moniammatilliset työryhmät, kunhan vähintäänkin yksi työryhmän jäsenistä on ammattitaiteilija ja hän toimii työryhmän vetäjänä. Hakijoita kannustetaan moniammatilliseen yhteistyöhön hankkeessa.

Taiteilijan tulee osoittaa portfolion perusteella, että hänellä on kokemusta teknologiaa ja multimediaa hyödyntävien teosten toteuttamisesta. Eduksi katsotaan, että taiteilijalla on kykyä hallita visuaalisesti teos osana rakennettua ympäristöä tai tilaa.

Tulevan teoksen tulee toteuttaa oivaltavasti Inhimillisen kohtaamisen hetki -taideohjelman sisältöjä ja merkityksellisyyttä. Lasten yksiköiden hoitotiloihin toteutettava taide sijoittuu taideohjelmassa esiteltyyn Hoitotoimenpiteen hetkeen. Teoksen tulisi olla elinkaareltaan mahdollisimman pitkäikäinen. Taiteilijan tulee kyetä toimimaan osana moniammatillista työryhmää.

Lisäksi vaaditaan, että taiteilijalla on luonnossopimuksen solmimisen hetkellä toiminnassa oleva Y-tunnus. Vaihtoehtoisesti taiteilija voi käyttää ulkoista laskutuspalvelua laskutuksessa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri suorittaa taiteilijapalkkiot ainoastaan laskuperusteisesti.
Portfolioita voi lähettää ainoastaan sähköisinä versioina. Suosittelemme lähettämään aineiston esimerkiksi wetransfer -palvelun kautta, koska suuret liitetiedostot eivät tule välttämättä sähköpostitse läpi.

Taiteilijan tulee lähettää portfolio viimeistään 26.5.2021 osoitteeseen: info@artimpact.fi
Sähköposti ja portfoliotiedosto tulee nimetä seuraavalla tavalla:

taiteilijan_nimi_ASSI-lastenyksikot_portfoliohaku.

Lataa tästä tarkemmat hakuohjeet (pdf-tiedosto)

 

Taidehankinnan sijoittuminen

Taidehankinta sijoitetaan Ahveniston sairaalan lasten yksikön hoitotiloihin. Teoksen toteuttaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä. Teoksen tarkempi sijoittuminen käydään läpi kutsumenettelyvaiheessa siihen valittujen taiteilijoiden kanssa.

Linkki Ahveniston sairaalan 360-virtuaalimalliin:
http://renderlights.com/assi/AS-AR_Aulavisualisointi/

Taidehankinnan tavoitteet ja kohderyhmä

Taidehankinnan tavoitteena on etsiä taiteen avulla ratkaisua sellaiseen hoitotoimenpiteelliseen tilanteeseen, jossa lapsi kokee usein pelkoa. Taide voi auttaa hoitohenkilökuntaa suorittamaan hoitotoimenpiteitä helpommin ja hälventää lapsen pelkotiloja, joita hoitotoimenpiteisiin saattaa liittyä. Teoksessa voi olla muitakin kuin mediataiteen elementtejä. Teokseen voi sisältyä myös interaktiivisia elementtejä, jolloin lapsi pystyy itse osallistumaan teokseen. Interaktiivisuuden kautta voidaan välittää myös tietoa pienelle potilaalle. Teos voi olla moniosainen, jolloin se muodostaisi visuaalisen hoitopolun ja tunnistettavan elementin potilaalle.

Mediataideteos voi mahdollistaa myös ikäryhmään räätälöidyn sisällön tuottamisen, jolloin hoitaja voi valita kuhunkin ikäryhmään sopivan sisällön. Se, mikä puhuttelee ja vie huomion taaperoikäiseltä, ei välttämättä puhuttele enää 15-vuotiasta. Teokseen sisällytetään mahdollisuus etäohjelmointiin, jolloin teoksen sisällön muokkaaminen ja vaihtaminen on mahdollista. Tätä kautta voidaan lisätä teoksen elinkaarta.

Taidehankinnan kohderyhmänä ovat 0-15-vuotiaat lapset. Taideteos räätälöidään palvelemaan kaikkia ikäryhmiä.

Lisätiedot:

Portfoliohakuilmoitukseen ja taidehankintaprosessiin liittyviä kysymyksiä voi esittää perjantaihin 14.5.2021 mennessä sähköpostitse yhteyshenkilölle, taidekoordinaattori Kirsi Pitkäselle. Mahdolliset kysymykset ja niihin laaditut vastaukset julkaistaan kaikkien nähtäville Assin taidesivulla keskiviikkoon 19.5. mennessä.

Yhteyshenkilö:
Kirsi Pitkänen, taidekoordinaattori
info@artimpact.fi

Assin taideohjelma (pdf)