Siirry sisältöön

Skanska Suomen johdonpäivillä palkittiin Skanskan vuoden projekteja

Ahveniston sairaalaprojektin henkilöstön kehitystyön saavutuksista on aihetta olla ylpeä uutta inhimillistä sairaalaa rakennettaessa. Myös Skanska Suomen johtoryhmä on huomioinut Assilaisten ponnistelut hankkeen toteutuksessa. Projektin menestyksen taustalla on sitoutuneiden tiimien ja monipuolisen tietotekniikan tehokas hyödyntäminen, joka on vienyt sairaalaprojektin uusille huipuille.

Skanska Suomen johdonpäivillä palkittu Assi-projekti kantoi ansaitusti kotiin kunnianosoituksen, sillä se on tehnyt poikkeuksellista työtä sekä menetelmien kehittämisessä että tietotekniikan hyödyntämisessä hankkeen toiminnoissa. Projekti on ollut edelläkävijä monilla osa-alueilla, ja sen palkitseminen oli erinomainen tunnustus. Johtoryhmä perusteli palkinnon valintaa ”suuren ja monimutkaisen hankkeen projektitason ratkaisujen kehittämisestä toiminnan tehokkuuden parantamiseksi”.

Yksi projektin tärkeistä saavutuksista on ollut menettelyjen ja ohjelmien integrointi päivittäiseen toimintaan Assissa. Tämä on tehnyt hankkeen operatiivisesta toiminnasta tehokkaampaa ja sairaalan rakentamisprosessista sujuvampaa. Esimerkkeinä mainittakoon Sitedrive-tahtituotannon ohjausohjelma sekä Monday-tuotannon ja tiedonkulun apuna käytettävä ohjelma.

– Suuri kiitos kuuluu kaikille projektin tiimiläisille, jotka ovat omistautuneesti työskennelleet menettelyjen ja ohjelmien käytön parantamiseksi Assissa. Erityinen kiitos niille, jotka ovat olleet mukana ohjelmien pilottikäytössä ja antaneet korvaamattoman panoksensa hankkeelle. Ilman teidän omistautumistanne tämä saavutus ei olisi ollut mahdollinen, kiittää allianssin henkilöstöä allianssin projektipäällikkö Kari Sundelin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Ahveniston sairaala on osoittanut, miten modernit menettelyt ja tietotekniikka voivat tehostaa suuria ja monimutkaisia projekteja. Kiitämme kaikkia projektin parissa työskenteleviä heidän panoksestaan, ja odotamme innolla yhteistä matkaa Assin loppuunsaattamiseksi.