Siirry sisältöön

Assin ympärillä tapahtuu - viikkotiedote 38

AIKATAULU
Assin työmaalla on käynnissä tällä hetkellä perustustyöt ja väestönsuojarakenteet, täyttötyöt sekä salaojien ja viemäreiden asennukset, paikallavaluseinät ja -kuilut sekä elementtiasennukset. Myös sisällä muuraustyöt ja ikkuna-asennukset jatkuvat.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Työmaaliikenne tulee vaikuttamaan Ahvenistontiellä syyskuun aikana lähinnä betoni- ja elementtikuormien muodossa. Muuttuvat liikennejärjestelyt vaativat, että kaikki hiljentävät alueella nopeutta ja havainnoivat tarkasti, miten turvallisesti liikutaan. Hulevesilinjan rakentaminen Ankkalammen suuntaan on käynnissä.

Ahvenistontien eteläpuoleisen ajoradan rakentaminen on jatkunut Liivuorentiestä itään ja pääosa kadun penkereestä on tehty Rapamäkeen saakka. Seuraavissa vaiheissa uusi korotettu ajorata asfaltoidaan ja otetaan käyttöön väliaikaisin järjestelyin. Tilapäinen kiertoliittymä poistetaan hetkellisesti käytöstä. Liivuorentielle ja Sairaalakadulle järjestetään avoliittymät Ahvenistontien uudelta ajoradalta. Katuvalaistuksen käyttöönottoja jatketaan edelleen teknisten mahdollisuuksien rajoissa.

Kadun eteläpuoleisen ajoradan käyttöönotto mahdollistaa nykyisen tilapäisen kiertoliittymän vaatiman tilan ottamisen rakennustyön käyttöön. Talveksi 2022-2023 kiertoliittymä rakennetaan vielä väliaikaisesti uuden kadun kanssa samaan korkeuteen ennen liikennevalo-ohjauksen rakentamista kesällä 2023. Muutoksista tiedotetaan tarkemmin kaupungin verkkosivuilla.
Väylän käyttäjien ja työmaalla työskentelevän henkilöstön turvallisuuden kannalta on edelleen tärkeää noudattaa nopeusrajoituksia, opastusta ja erityistä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Työmaa on auki ma-pe 6-20 ja la 7-15.30. Meluavaa työtä tehdään meluluvan mukaisesti eli ma-pe 7-18.

TURVALLISUUS
Panostamme turvallisuuteen ja se on meille sydäntä lähellä, niin sinun kuin jokaisen työntekijämme. Ulkopuolisten liikkuminen työmaalla on ehdottomasti kiellettyä. Kameravalvontaa alueella on lisätty. Liikuttehan turvallisesti työmaan ympäristössä.
​​​​​​​
Turvallisuustasoa työmaalla mitataan viikoittain TR-mittauksella, joka on talonrakennuksen standardoitu viikoittainen turvallisuusmittausmenetelmä. TR- mittausten keskiarvo on 96,36% (projektin alusta). Työtapaturmattomia päiviä on tällä hetkellä 23.