Siirry sisältöön

Assin ympärillä tapahtuu -viikkotiedote 37

AIKATAULU
Assin työmaalla on käynnissä tällä hetkellä perustustyöt ja väestönsuojarakenteet, täyttötyöt sekä salaojien ja viemäreiden asennukset, paikallavaluseinät ja -kuilut sekä elementtiasennukset. Myös sisällä muuraustyöt ja ikkuna-asennukset jatkuvat

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Työmaaliikenne tulee vaikuttamaan Ahvenistontiellä syyskuun aikana lähinnä betoni- ja elementtikuormien muodossa. Muuttuvat liikennejärjestelyt vaativat, että kaikki hiljentävät alueella nopeutta ja havainnoivat tarkasti, miten turvallisesti liikutaan.
Hulevesilinjan rakentaminen Ankkalammen suuntaan on käynnissä.

Ahvenistontien eteläpuoleisen ajoradan maatöistä pääosa on saatu tehdyksi välillä Liivuorentie – Aleksis Kiven katu. Uuden ja vanhan kadun korkeuseroista johtuen tilapäisen kiertoliittymän kevyenliikenteen järjestelyt ovat ajoittain haastavia ja muuttuvat edelleen jatkuvasti. Väylän käyttäjien ja työmaalla työskentelevän henkilöstön turvallisuuden kannalta on edelleen tärkeää noudattaa nopeusrajoituksia, opastusta ja erityistä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa. Katuvalaistusta on otettu käyttöön siinä laajuudessa, kun se teknisesti on rakennustyön tässä vaiheessa ollut mahdollista. Väliaikainen kiertoliittymä poistuu noin kahden viikon sisään.

Ahvenistontien työt Rapamäessä, Olympiakadun jatkeen rakentaminen, Rapamäentien muutokset ja Päivämäenkadun kevyen liikenteen muutokset valmistuvat syksyn ja alkutalven 2022 aikana vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Kaupunki tiedottaa tarkemmin hankkeen etenemisestä verkkosivuillaan. Syksyn aikana liikennejärjestelyjä muutetaan vielä siten, että uusi Ahvenistontien eteläpuoleinen ajorata otetaan käyttöön.
Työmaa on auki ma-pe 6-20 ja la 7-15.30. Meluavaa työtä tehdään meluluvan mukaisesti eli ma-pe 7-18.

TURVALLISUUS
Panostamme turvallisuuteen ja se on meille sydäntä lähellä, niin sinun kuin jokaisen työntekijämme. Ulkopuolisten liikkuminen työmaalla on ehdottomasti kiellettyä. Kameravalvontaa alueella on lisätty. Liikuttehan turvallisesti työmaan ympäristössä.
Turvallisuustasoa työmaalla mitataan viikoittain TR-mittauksella, joka on talonrakennuksen standardoitu viikoittainen turvallisuusmittausmenetelmä. TR- mittausten keskiarvo on 97,27% (projektin alusta). Työtapaturmattomia päiviä on tällä hetkellä 18.

PALAUTE
​​​​​​​Ympäristöstä on tullut palautetta ja aliurakoitsijoille on huomautettu, ettei asuinalueilla kuorma-auton kasetointi ole suotavaa ja varsinkin paikoilla, jossa pysähtyminen on kiellettyä. Muistakaa varovaisuus työmaa-alueen läheisyydessä liikkuessa.