AIKATAULU
Assin työmaalla on käynnissä tällä hetkellä elementtiasennukset, väliseinien terästuet, väliseinämuuraukset, sinkopuhallus, ikkuna-asennukset, kaatovalut, maanvaraisten lattioiden alapuolisten viemäreiden asennus, sepellykset sekä lämmöneristeiden asennus, vesi- ja viemäriasennukset, lämmitys ja jäähdytysjohtojen asennukset, sadevesiviemärit, betonipintojen jälkityöt, talotekniikka kuiluelementtien asennus, PVP-elementtien asennus, sääsuojan asennukset, vesikattotyöt, pintabetonilattiat, tasoitus ja maalaustyöt, levyseinätyöt, jäte- ja pyykkijärjestelmän asennukset, väliseinien pex- ja sähköputkitukset sekä läpivientien merkkaus ja teko, metallilasiseinät ja –ikkunat, ilmanvaihto asennukset, sprinkleriasennukset ja magneettisuojat. Ulkotöitä on keskeytyksessä talven vuoksi. Sairaalan ensimmäinen vaihe (kuuma sairaala) on siirtynyt sisävalmistusvaiheeseen, käynnissä ovat maalaus ja laatoitustyöt. Kuuman sääsuojaa puretaan.

Tahtituotanto on aikataulussa. Kokonaisuus on aikataulussa, vaikka paikallisesti osaston nivelosa on kolme viikkoa jäljessä, kiinniottosuunnitelma on tehty ja korjaantuu elokuuhun mennessä.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Työmaaliikenne tulee vaikuttamaan Ahvenistontiellä maaliskuun aikana lähinnä betoni- ja elementtikuormien muodossa.

Hämeenlinnan kaupungin kadunrakennushanke Ahvenistontiellä on jatkunut Sammontien ja Aleksis Kiven kadun välisen jalankulun ja pyöräilyn väylän alle sijoittuvan vesihuollon rakentamisella. Ahvenistontien pohjoispuolisille osille sijoitettavan vesihuollon rakentaminen jatkuu. Vesihuollon rakentaminen ei vaikuta nykyisiin liikennejärjestelyihin merkittävästi.

Muuttuvat liikennejärjestelyt vaativat, että kaikki hiljentävät alueella nopeutta ja havainnoivat tarkasti, miten turvallisesti liikutaan. Väylän käyttäjien ja työmaalla työskentelevän henkilöstön turvallisuuden kannalta on edelleen tärkeää noudattaa nopeusrajoituksia, opastusta ja erityistä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa jalan tai kulkuvälinein.

Puretun projektitoimiston kohdalle on tullut Ramirentin vuokraparakki.

Työmaa on auki ma-pe 6-20 ja la 7-15.30. Meluavaa työtä tehdään meluluvan mukaisesti eli ma-pe 7-18.

TURVALLISUUS
Turvallisuus on meille tärkeää ja panostamme siihen. Ulkopuolisten liikkuminen työmaalla on ehdottomasti kiellettyä. Alueella on kameravalvonta. Liikuttehan turvallisesti työmaan ympäristössä.

Viikoittaisen TR-mittausten keskiarvo on 97,25 % (projektin alusta). Työtapaturmattomia päiviä on tällä hetkellä 43.