Siirry sisältöön

Assin portfoliohaku: kysymykset ja vastaukset

KYSYMYS:
Tarkoittaako tuo 1 vaiheen kilpailumateriaalissa useampaan mainittu “toteutuneita teoksia” vain sellaisia taideteoksia, jotka on toteutettu jonkin julkisen taidekilpailun/hankinnan yhteydessä vai tarkoittaako se ylipäänsä valmiita teoksia, jotka taiteilija on saattanut valmiiksi ja mahdollisesti esitellyt näyttelyssään ja portfoliossaan?

VASTAUS:
Taiteilija voi liittää portfolioon sekä näyttelyssä esillä olleita teoksia, että julkisessa taidekilpailussa palkittuja tai sinne ehdolle lähetettyjä teoksia/teosehdotuksia. Sen sijaan tähän kohteeseen suunniteltuja ehdotuksia emme ota vastaan.


KYSYMYS:
Vaaditaanko taiteilijalta y-tunnus hakuvaiheessa?

VASTAUS:
Taiteilijalla ei tarvitse olla Y-tunnusta vielä portfoliohaun ensimmäisessä vaiheessa. Y-tunnus tarvitaan sitten, mikäli päädytään tilaamaan luonnos taiteilijalta portfolion perusteella. Taiteilija ei tarvitse välttämättä omaa Y-tunnusta vaan hän voi käyttää laskutukseen ulkoista laskutuspalvelua. Myös osuuskunnat ja yhdistykset voivat toimia laskuttajina.


KYSYMYS:
Meillä on taiteilija-muotoilija-taiteen tutkija/kuraattori – työryhmä. Luontevaa olisi, että kuraattori hoitaa teoksen ’sisältö’-neuvottelut ja muotoilija materiaalineuvottelut arkkitehtien ja rakennuttajan kanssa. Hakuilmoituksessa sanotte, että työryhmien pitää olla taiteilijavetoisia. Taiteilija ja hänen teoksensa on meillä keskiössä, mutta työt on jaettu osaamisalueiden mukaan. Onko tällainen työskentelymalli teille hyvä?

VASTAUS:
Moniammatilliset työryhmät ovat täysin hyväksyttäviä, kunhan taiteilija vastaa hankkeen toteutuksesta ja taiteellisesta sisällöstä. Hankkeen koordinoinnista vastaa taidekoordinaattori Kirsi Pitkänen, joka myös vastaa yhteydenpidosta kohteen suunnittelijoiden ja rakennuttajan kanssa. Hankkeen edetessä on tärkeää. että kaikki osapuolet, taidekoordinaattori mukaan lukien, pidetään ajan tasalla taidehankinnan etenemisestä.


KYSYMYS: JULKISIVUN TAIDETEOS:
Koska itse teoksen pitäisi olla viimeistään valmis, jos tulee valituksi? Voiko mahdollisen työskentelyn aloittaa täysillä vasta ensi vuoden puolella, jopa vasta keväällä?

VASTAUS:
Taideteoksen valmistumisen osalta ei olla vielä määritelty, milloin teoksen tulee olla valmiina, koska aikataulu riippuu paljon myös siitä, millainen teos valitaan toteutettavaksi ja mihin tiloihin se sijoittuu. Lopullinen taideteoksen valmistumisen aikataulu yhteensovitetaan rakennushankkeen muuhun aikatauluun. Alustavassa aikataulussa teoksen varsinainen suunnittelu alkaa 1.10.2021. Sairaala valmistuu arviolta vuonna 2026. Teoksen aloitusajankohtaa määrittelee myös Taikelta siihen myönnetty avustus, jonka osalta määrärahat tulee käyttää vuonna 2021. Tähän on mahdollista hakea lisäaikaa vuodelle 2022. Tämän vuoksi teoksen suunnitteluaikataulun osuutta painotetaan loppuvuoteen 2021. Varsinainen teoksen toteutus/asennus ajoittunee aikaan, kun sijoituspaikka/-paikat ovat rakenteilla. Aikataulua tarkennetaan hankkeen toteutussuunnitteluvaiheessa.