Siirry sisältöön

Uuden sairaalakadun rakentaminen alkaa huhtikuussa

Tieyhteyden rakentamisen vaikutus alkaa huhtikuussa kevyenliikenteen osalta, jolloin kevyenliikenteenväylää käyttäville voi aiheutua pientä haittaa hetkellisesti.

Varsinaisen uuden tien sijainnin suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon monta näkökulmaa. Alueen sijainnin vuoksi on pitänyt huomioida teiden käyttötarkoitusten lisäksi muun muassa kaukolämpö ja vesilinjojen sijainnit, joihin ei voi vaikuttaa, mutta jotka vaikuttavat suunnittelutyöhön alusta asti.

Reunaehtona tien suunnittelussa on kuitenkin sairaalalle kulkeva liikenne, eli asiakkaat, työntekijät ja hälytysajoneuvot. Maastossa olevien jyrkkienkin korkeuserojen vuoksi uuden tien sijaintiin on vaikuttanut turvallinen kulkuyhteys sekä suurillakin kulkuvälineillä saavutettavuus sairaalaan.

Uuden Ahveniston sairaalan sairaalakadun rakennustoimet alkavat huhtikuussa 2021.

Kevyenliikenteenväylä voidaan säilyttää nykyisellä sijainnilla ja käytössä pienillä muutoksilla. Tieyhteyden rakentamisen vaikutus alkaa huhtikuussa kevyenliikenteen osalta vaiheessa yksi, jolloin kevyenliikenteenväylää käyttäville voi aiheutua pientä haittaa hetkellisesti. Rakentaminen on ensimmäisen vaiheen osalta saatu valmiiksi kesäkuuhun mennessä.

Ahvenistontielle tilapäisen kiertoliittymän rakentamisen vaikutukset näkyvät muun muassa alennetuilla liikennenopeuksilla heinäkuusta alkaen vaiheessa kaksi. Näistä muutoksista johtuen heinäkuun ja vaiheen kolme aikana elokuussa 2021 aikana aiheutuu hieman haittaa kevyenliikenteenväylällä. Kevyelle liikenteelle on myös ennakoitu varareitti, jossa on huomioitu tarvittavat turvallisuusaspektit.

Syksyllä vaikutuksia kevyenliikenteenväylille on tulossa enemmän Assin maansiirtotöiden alkaessa. Kaupungista päin tullessa on käytössä Rapamäen sekä Jukolan jälkeen olevat bussipysäkit. Sairaalan kohdalla oleva bussipysäkki on jäämässä pois käytöstä. Sairaalan mäelle tuleva bussiliikenne jatkuu normaalisti.

Yhteystiedot:
Jere Takala, rakennuttajapäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki,
jere.takala@hameenlinna.fi, 040 8696 266
Liisa Haakana, rakennuttamispäällikkö, Ahveniston sairaala -allianssi,
liisa.haakana@khshp.fi, 040 557 9805