Siirry sisältöön

Elenia Lämpö Oy tekee kaukolämmön ennakkosiirtoja Ahveniston sairaalan rakentamiseen liittyen

Elenia Lämpö Oy tekee Ahveniston sairaalan rakentamiseen liittyviä kaukolämmön ennakkosiirtoja kesällä 2019. Ennakkosiirtojen tekeminen on tarkoitus aloittaa viikolla 27 (1. heinäkuuta alkava viikko) ja suunnitelmien mukaan siirtotyöt valmistuvat syyskuun lopulla.

Siirrot aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyissä Ahvenistontiellä sekä sairaala-alueella A-rakennuksen, sairaalakoulun ja Alatalon läheisyydessä. Tämän lisäksi A-talon eli Ahveniston vanhan parantolarakennuksen kaikki edessä olevat pysäköintipaikat (24 kpl) ovat poissa käytöstä koko siirtotöiden ajan.

Siirron kohteena on Ahvenistontien peltoaukealla sijaitseva kaukolämpölinja, joka jää nykyisellä paikallaan uuden sairaalan alle. Linja on siirrettävä ennen kyseisen alueen maanrakennustöiden käynnistämistä.

Siirtotyöt kattava alue ja uuden linjan sijoittuminen näkyvät liitteenä olevissa karttakuvissa. Linjan sijoittuminen on merkitty sinisellä kuvaan 1. Kuvassa näkyvät Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Ahveniston rakennus (A), Sairaalakoulu (N) sekä Alatalo (G), jossa toimii lastenpsykiatrian poliklinikka. Työskentelyn aikana lastenpsykiatrian Alataloon ei pääse kulkemaan ajoneuvoilla, mutta kevyen liikenteen kulku säilyy. Pelastusajoneuvoille on sovittu oma ajoreittinsä yhteistyössä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa. Kaivannon leveys työtiloineen on noin neljästä viiteen metriä koko kaivannon pituudelta.

Työmaan urakoitsijana toimii KVL-tekniikka Oy.

Lisätietoja:

KVL-tekniikka Oy, Jukka Pykäläinen, puh. 010 2195 212

Elenia Lämpö Oy, verkostopäällikkö Sami Rantio, puh. 040 826 0173

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, tekninen johtaja Ville Vuorijärvi, puh. 03 629 2701

Ahveniston sairaalan allianssi, projektipäällikkö Jari Törnqvist, puh. 040 080 25 30

 

Kuvaliite 1: Kaukolämpölinjan rakennusalueen sijoittuminen sairaalan alueella.

Kuvaliite 2: Kaukolämpölinjan rakennusalue Ahvenistontien ja Aleksis Kiven kadun risteyksen vieressä. Maanrakennustöitä tehdään raidoitetulla alueella (kuva 2.) sekä sinisellä linjalla Ahvenistontiellä. Ahvenistontiellä tehtävät työt edellyttävät poikkeusjärjestelyitä tiealueella.

Kaukolämpölinjan sijoittuminen
Kaukolämpölinjan rakennusalue