Siirry sisältöön

Assin taideohjelma käynnistetään taidehankintojen avoimella portfoliohaulla

Ahveniston sairaalan taideohjelman teema on Inhimillisen kohtaamisen hetki.

Ahveniston sairaala -hankkeen visiona on olla Maailman inhimillisin sairaala. Tätä visiota tukee nyt julkaistava taideohjelma Inhimillisen kohtaamisen hetki, joka tulee sanoittamaan sairaalan visiota visuaalisin keinoin. Taideohjelmalla tarkoitetaan kohdetta varten laadittua taiteen suunnitelmaa ja toimintaperiaatetta, jossa määritellään, miten kohteeseen toteutetaan taidetta, miten taidehankinnat rahoitetaan ja kuinka osapuolten välinen yhteistyö toteutetaan.

Inhimillisen kohtaamisen hetket ilmenevät sairaalaan toteutettavassa taiteessa kuudella tavalla

Inhimillisen kohtaamisen hetket ilmenevät sairaalaan toteutettavassa taiteessa kuudella tavalla. Vastaanottamisen hetki miettii ratkaisuja siihen, kuinka kohdata ja vastaanottaa ihminen inhimillisesti ja ihmisen mittakaavan mukaisesti suhteessa suureen rakennusmassaan. Odottamisen hetki etsii ratkaisuja tilanteisiin, joissa odottamisesta saataisiin tehtyä miellyttävämpää niin potilaille kuin omaisille. Hoitotoimenpiteen hetki keskittyy hälventämään toimenpiteisiin liittyviä pelkoja vieden ajatuksia toimenpiteestä muualle. Hiljentymisen ja pysähtymisen hetki luo tiloihin inhimillisyyttä, rauhaa, yksityisyyttä ja turvaa. Virkistäytymisen hetki keskittyy ulkotiloihin toteutettavaan taiteeseen. Odottamattomat hetket tuovat puolestaan tiloihin iloa ja yllätyksiä sekä vahvistavat tilojen orientoituvuutta. Inhimillisen kohtaamisen hetket näkyvät toisin sanottuna potilaan palvelukokemuksena, kun heidän viihtyisyytensä on nostettu etusijalle.

Taiteella on tärkeä merkitys potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnille ja se tukee tiloissa tapahtuvia kohtaamisia. Kohtaamisessa mitataan hyvän elämän arvo. Vaaditaan taitoa pysähtyä hetkeen, tarttua käteen, kuunnella ja olla aidosti läsnä arjen keskellä. Sairaalassa taiteen tehtävä on antaa toivoa, tukea kuntoutumista ja lisätä elämänlaatua. On luotava olosuhteet, joissa inhimillinen kohtaaminen on mahdollista. Taiteen avulla on mahdollisuus luoda mielelle ja ajatuksille tilaa. Luoda hetkiä, jotka mahdollistavat kohtaamisen, jotka tekevät ajasta inhimillisemmän.

Inhimillisyys on lopulta itsen ja toisen äärellä olemista, myötätuntoa, toivoa. Se on omien heikkouksien äärellä olemista. Inhimillisyys on erilaisuuden, keskeneräisyyden ja epätäydellisyyden hyväksymistä. Sen, että olemme lopulta kaikki toistemme kaltaisia.

Assiin toteutettava taide pitää sisällään taidekokoelman ja arkkitehtuuriin integroitavan taiteen kokonaisuuden

Taideohjelma pitää sisällään niin olemassa olevan taidekokoelman sijoittumisen uuteen sairaalaan, kuin uuden, pääasiassa rakenteisiin integroitavan taiteen kokonaisuuden. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirillä on noin 440 taideteoksen kokoelma. Kokoelma arvioidaan ja se sijoitetaan soveltuvin osin uuteen sairaalaan. Kokoelman lisäksi Ahveniston sairaalaan hankitaan uutta taidetta integroimalla se rakennuksen arkkitehtuuriin. Uuden taiteen sijoittumista esitetään pääasiassa tiloihin, joihin sisältyy paljon kohtaamisia, oleskelua ja odottamista, ja jotka ovat mahdollisimman monen ihmisen saavutettavissa. Taide viedään läpi rakennushankkeeseen yhtenä suunnittelun osana tiiviisti arkkitehtuuriin nivoutuen. Rakenteisiin integroitava taide, jossa eri osapuolet ovat tulleet kuulluiksi, tukee tilojen orientoituvuutta, viihtyisyyttä ja tunteiden kokemisen moninaisuutta. Assiin toteutettava taide muodostaa elimellisen osan muuta suunnittelua ja se koetaan merkittävänä, inhimillisyyttä lisäävänä tekijänä.

Kaksi ensimmäistä taidehankintaa käynnistetään avoimella portfoliohaulla

Taideohjelman julkistamisen lisäksi käynnistetään kaksi ensimmäistä taidehankintaa, jotka toteutetaan avoimen portfoliohaun ja rinnakkaisen luonnostilauksen menettelyllä.

Toinen käynnistyvistä taidehankinnoista tullaan toteuttamaan rakennuksen julkisivun betonielementteihin maantasokerrokseen. Teos on nähtävissä erityisesti jalankulkijan näkökulmasta ja teos muodostaa vahvan, visuaalisen elementin jokaisesta ilmansuunnasta. Taidehankinnan tavoitteena on vahvistaa inhimillisen kohtaamisen hetken kokemusta heti sairaalaan saavuttaessa. Rakennusmassa on suuri, jota vasten taide voi tarjota käsinkosketeltavan ja helposti lähestyttävän tason.

Toinen taidehankinta sijoitetaan lasten yksikön hoitotiloihin. Taidehankinnan tavoitteena on etsiä taiteen avulla ratkaisua sellaiseen hoitotoimenpiteelliseen tilanteeseen, jossa lapsi kokee usein pelkoa. Taide voi auttaa hoitohenkilökuntaa suorittamaan hoitotoimenpiteitä helpommin ja hälventää lapsen pelkotiloja, joita hoitotoimenpiteisiin saattaa liittyä. Teos voi olla moniosainen, jolloin se muodostaisi visuaalisen hoitopolun ja tunnistettavan elementin potilaalle.

Taideohjelma ja käynnistyvien taidehankintojen hakuohjeet ovat ladattavissa Assin verkkosivuilta 7.5.2021 osoitteesta: www.ahvenistonsairaala.fi/taide

Lisätietoja:

Kirsi Pitkänen
Taidekoordinaattori / Art Impact
050 338 7705
kirsi@artimpact.fi

Kirsi Leino
Johtajaylihoitaja, Assin taidetyöryhmän pj. / Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
040 569 3006
kirsi.leino@khshp.fi