Siirry sisältöön

Assin kahteen ensimmäiseen avoimeen taidehankinnan portfoliohakuun tuli runsaasti hakemuksia

Kaksi taidehankintaa avoimen portfoliohaun hankintamenettelyllä käynnistettiin 7.5.2021. Nyt sairaanhoitopiiri on nyt tilannut luonnokset yhteensä seitsemältä kuvataiteilijalta. Luonnosten pohjalta sairaanhoitopiiri tekee lopulliset taiteilijavalinnat näihin kohteisiin syyskuun 2021 aikana.

Julkisivujen taidehankinta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri etsi Hämeenlinnan Ahveniston sairaalan julkisivuelementteihin graafisen betonin menetelmällä toteutettavaa, visuaalisesti kiinnostavaa ja merkityksellistä teosta.

Julkisivuihin toteutettava taide sijoittuu taideohjelmassa esiteltyyn Vastaanottamisen hetkeen. Vastaanottamisen hetki keskittyy miettimään ratkaisuja siihen, kuinka kohdata ja vastaanottaa ihminen inhimillisesti ja ihmisen mittakaavan mukaisesti suhteessa suureen rakennusmassaan. Taidehankinnan tavoitteena on vahvistaa inhimillisen kohtaamisen hetken kokemusta heti sairaalaan saavuttaessa. Rakennusmassa on suuri, jota vasten taide voi tarjota inhimillisen, käsinkosketeltavan ja helposti lähestyttävän tason.

Julkisivujen taidehankintaan tuli 44 hakemusta, joiden perusteella sairaanhoitopiiri päätti tilata luonnokset kahdelta taiteilijalta: Pertti Kukkoselta ja Tuula Närhiseltä.

Taidehankinta sijoitetaan maantasokerrokseen. Teos on nähtävissä erityisesti jalankulkijan näkökulmasta ja teos muodostaa vahvan, visuaalisen elementin jokaisesta ilmansuunnasta. Teoksen jatkosuunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä kohteen arkkitehtien kanssa.

 

Lasten yksiköiden taidehankinta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri etsi kiinnostavaa ja rohkeaa mediataideteosta, joka toteutetaan Hämeenlinnan Ahveniston sairaalaan lasten yksiköiden hoitotiloihin.

Taide sijoittuu taideohjelmassa esiteltyyn Hoitotoimenpiteen hetkeen. Hoitotoimenpiteen hetki keskittyy miettimään ratkaisuja siihen, kuinka saataisiin hälvennettyä toimenpiteisiin liittyviä vahvoja tunnetiloja ja vietyä ajatukset toimenpiteestä muualle. Taidehankinnan tavoitteena on etsiä taiteen avulla ratkaisua näihin tilanteisiin, joissa lapsi usein jännittää. Taidehankinnan kohderyhmänä ovat 0–15-vuotiaat lapset. Taideteos räätälöidään palvelemaan kaikkia ikäryhmiä.

Lasten yksiköiden taidehankintaan tuli 32 hakemusta, joiden perusteella sairaanhoitopiiri päätti tilata luonnokset yhteensä viideltä taiteilijalta: Johanna Leckliniltä, Simo Ripatilta, Jussi TwoSeveniltä, Jarno Vesalalta sekä Timo Wrightilta.

Taidehankinnassa on tavoitteena tehdä moniammatillista yhteistyötä hoitotyön ja hoitoyksiköiden, potilaiden sekä taiteilijan kanssa. Lapsia, nuoria ja hoitohenkilökuntaa osallistamalla saadaan vahvistettua taidehankinnan potilasnäkökulmaa. Tulevan teoksen tulee toteuttaa oivaltavasti Inhimillisen kohtaamisen hetki -taideohjelman sisältöjä ja merkityksellisyyttä.