Siirry sisältöön

Yhdessä me olemme vahvoja

Viime päivien aikana olemme saaneet lisätietoa tulevasta sote-uudistuksesta. Uudistuksen yksityiskohdat hakevat vielä paikkaansa, mutta on selvää, että kilpailu maakuntien liikelaitosten ja yksityisten toimijoiden välillä tulee kasvamaan.

Muutokset haastavat meitä myös sairaalasuunnittelun osalta. Meidän on löydettävä ratkaisuja, jotka mahdollistavat joustavat toimintamallit ja takaavat parhaan mahdollisen hoidon. Hyvä hoito, hoidon saatavuus, asiakaskokemus ja joustavat toimintamallit antavat meille kilpailuedun.

Tärkeintä onkin, että olemme joustavia niin toiminnan kuin tilojen suhteen, jotta voimme ottaa uudet asiat nopeasti käyttöön. Muutoksesta näyttäisi tulleen pysyvä tila myös terveydenhuoltoon. Ei jarruteta muutosta vaan otetaan se työkaluksi ja ohjataan sitä haluttuun suuntaan.

Karttakuva, jossa nimettynä ja rajattuna Hämeenlinna naapurikuntineen. Esimerkiksi Hattula, Janakkala, Loppi Ja Tammela.

Muutoksen keskellä meidän tulee huolehtia myös maakunnan seutukuntien elinvoimaisuudesta. Elinvoimaisuus on yksi tärkeimpiä kysymyksiä maakunnallisen yhteistyön kannalta.

Lainsäätäjä on määrittänyt sote-uudistuksen tavoitteeksi kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua. Keskeiseksi asiaksi nouseekin maakunnan palveluverkko ja kuinka se rakennetaan näitä tavoitteita vasten.

Uudella sairaalalla on merkittävä asema palveluverkon osaamiskeskuksena. Kuinka siis rakennamme palveluverkon, jossa kaikki maakunnan asukkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa ja saavat erikoissairaanhoidon palveluita kaikilla seutukunnilla?

Rauhaisaa joulun aikaa kaikille!

Petrus Kukkonen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palvelutuotantojohtaja