Siirry sisältöön

Uusi sairaala - kuntoutuksellista näkökulmaa

Uusi sairaala luo paremmat edellytykset yhdistää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuntoutusta niin organisatorisesti kuin myös tilojen suhteen. Alueellinen kuntoutuksen järjestämisyksikkö ohjaa ja koordinoi työ- ja toimintakykyä tukevaa monialaista kuntoutusta. Näin päällekkäistä työtä voidaan vähentää, potilaan ”pallottelu” jää vähäisemmäksi ja kuntoutusprosessi saadaan saumattomammaksi.

Yhteiset henkilöstöresurssit tukevat monialaista osaamista ja toisaalta myös erityisosaamista.

Keskitetään kuntoutuksessa palvelut, joissa tarvitaan laaja-alaista osaamista, erityislaitteita tai kun palvelua tarvitaan harvoin. Turvataan kuitenkin laadukkaat lähipalvelut ja kotikuntoutus, jossa voidaan entistä enemmän hyödyntää informaatioteknologiaa. Yhtenäiset potilasohjeet ja sovitut käytännöt takaavat tasalaatuisen ja tasa-arvoisen kuntoutuksen riippumatta kuntoutuksen toteutuspaikasta.

Intensiivinen neurologinen kuntoutus on tarkoituksenmukaista keskittää uuteen sairaalaan, jossa kuntoutuksen painopiste on akuutin ja puoliäkillisen vaiheen kuntoutuksessa. Näin voidaan hyödyntää henkilöstöresursseja ja moniammatillista osaamista. Ortopedistenkin potilaiden subakuuttivaiheen intensiiviseen kuntoutukseen on tarvetta ja myös geriatristen potilaiden kuntoutuksen keskittämistä on syytä harkita.

Piirretty kuva. Vasemmalla pyörätuoli ja kuvassa oikealla isommalla henkilö, joka kävelee rollaattorin tukemana.

Terveyskeskusten kuntoutuksen osaamisen ja tilojen hyödyntäminen osaamiskeskuksina on varteenotettava näkemys. Kuntouttavia, potilasta aktivoivia elementtejä tulisi olla laajalti osastoilla ja uutta teknologiaa hyödynnetään jatkossa entistä enemmän.

Vaikka apuvälinepalveluakin keskitetään, niin apuvälinevarastoja on kuitenkin oltava myös lähellä avopalveluja ja osastoja, esimerkiksi sujuvan ja onnistuneen kotiuttamisen mahdollistamiseksi. Lääkinnällisellä kuntoutuksella on rajapintoja vammaispalveluihin. Tämä johtaa herkästi päällekkäisiin toimintoihin ja on syytä selvittää missä määrin vammaispalvelujen apuvälinepalvelut ja apuvälineet ovat siirrettävissä osaksi apuvälinekeskuksen toimintaa.

Uusi sairaala avaa uusia mahdollisuuksia entistäkin potilaslähtöisemmän ja tehokkaamman kuntoutuksen järjestämiseksi!

Esa Halonen, Kuntoutus- suunnitteluryhmän puheenjohtaja