Siirry sisältöön

Paikallista rakentamista – Haluamme löytää innovatiivisia paikallisia ratkaisuja hankkeen hyväksi

Assi, Ahveniston sairaala -allianssi on mahtava hanke kaikille meille, jotka olemme siinä jotenkin osallisina. Hankkeessa on nyt mukana täysiaikaisesti tai osa-aikaisesti jo yli 200 henkilöä. Kun hankkeen kaikki vaiheet, rakentaminen ja käyttöönotto mukaan lukien, on käyty läpi, on hankkeessa ollut osallisena tuhansia ihmisiä. 

Itse, kuten moni muukin allianssimme jäsen, asun pääkaupunkiseudulla. Matkat taittuvat kätevästi kimppakyydeillä. Kimppakyytien aikana allianssin toimintaa ja tehtäviä suunnitellaan vähintäänkin yhtä innokkaasti kuin varsinaisissa työpajoissamme uudessa hienossa projektitoimistossamme. 

Koska matkustaminen on olennainen osa näitä kimppakyyti-työpajojamme, olemme muutamankin kerran miettineet hankkeen elinkaaren aikana osallisina olevien määrää ja heidän matkustamistaan. 

Aika paljon ihmisiä ja monta kilometriä. 

Ihmisten lisäksi hankkeen rakentamiseen tarvitaan paljon materiaaleja, koneita, laitteita, työnaikaisia rakenteita. Kaikki kuljetetaan jostain työmaalle.  

Kimppakyytityöpajoissamme päädyimme siihen, että hankintoja suunnitellessa ja tehtäessä meillä on ainakin mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että tulevien rakentajien kimppakyytimatkat jäisivät mahdollisimman lyhyiksi. 

Olemme ottaneet mietintämyssyymme toimia, joilla saamme mahdollisimman paljon paikallisia ja lähialueiden toimijoita mukaan hankkeeseen. 

Hankkeen suuri koko ja hankittavien nimikkeiden laajuus ovat varmasti haaste paikallisuudelle. Toisaalta isot toimijat jostain kauempaa, tuskin myöskään pärjäävät täysin ilman paikallista osaamista. 

Allianssissa työskenteleminen voi sisältää monenlaista toimintaa, mutta tärkeintä on toimiminen hankkeen parhaaksi, yhteisen hyvän puolesta sekä innovatiivinen toiminta.  

Hanke on vasta alkanut. Meillä on aikaa löytää innovatiivisia paikallisia ratkaisuja hankkeen parhaaksi.  

Hankintapäällikkö
Pauli Rissanen