Siirry sisältöön

Arkkitehti lääkärin vaatteissa – ja hoitajankin

Syksyn alku on ollut meille suunnittelijoille jännittävää aikaa, kun olemme perehtyneet paikan päällä sairaalan toimintaan henkilökunnan ja eri toimintojen näkökulmasta. Lokakuun alussa suunnittelutiimimme kävi yhteisellä tutustumiskierroksella koko nykyisen sairaalan tiloissa. Olemme myös viettäneet pitempiä aikoja yksin tai työpareina seuraten eri ammattiryhmien työpäivän kulkua.

Lääkäri, hoitaja, välinehuoltaja, terapeutti, sihteeri – vastaanotto, osasto, päivystys, diagnostiikka, logistiikka – jokainen ammattiryhmä ja toiminto antavat erilaisen näkökulman sairaalan suunnitteluun. Kaikkien osa-alueiden sujuvuus on olennaista kokonaisuuden toiminnalle ja toimiva kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa!

Tutustumiskäynnit ovat olleet antoisia meille kaikille, sekä tiimimme sairaalasuunnittelun pitkän linjan konkareille, että uransa alkutaipaleella oleville arkkitehdeille. Henkilökunta on ottanut meidät vierailijat vastaan innostuneesti ja asiantuntevan panoksensa antaen ja myös potilaat ovat suhtautuneet positiivisesti ja ymmärtäen. Kiitos siitä kaikille!

Yhdeksänhenkinen ryhmä suojamyssyihin, tossuihin ja takkeihin pukeutuneita nauravaisia uuden sairaalan suunnittelijoita tutustumassa sairaalan toimintaan ja tiloihin.

Hyvä sairaalasuunnitelma syntyy toiminnan syvällisestä ymmärtämisestä ja uusien ratkaisujen luovasta kehittämisestä.

Alkusyksyn käyttäjätyöpajojen aiheena ovat olleet nykytoiminnan ja tilojen analysointi. Nykytilanteen analyysilla haetaan toimintojen ja tilojen ”kipukohtia” sekä esimerkkejä toimivista ratkaisuista. Nykytilanteen tuntemus tarjoaa lähtökohdan suunnittelulle. Nyt ei kuitenkaan suunnitella vain uusia kuoria vanhalle toiminnalle vaan luodaan parhaat mahdolliset puitteet tulevaisuuden sairaalalle, jossa tärkeät toiminnalle asetetut tavoitteet, kuten asiakas ensin -periaate ja hoidon laadun parantaminen voivat toteutua.

On tärkeää karsia pois turhat askeleet ja toiminnan pullonkaulat, jotta hoitohenkilökunta voi keskittyä työnsä ydinalueeseen, asiakkaan kohtaamiseen ja turvallisen ja vaikuttavan hoidon toteuttamiseen. Käyttäjätyöpajat, jossa henkilökunnan asiantuntemus saadaan mukaan tilasuunnitteluprosessiin ovatkin avain asemassa uuden sairaalan suunnittelussa. Käyttäjätyöpajat jatkuvat koko suunnitteluprosessin ajan ja jatkossa myös asiakkaiden edustajia halutaan mukaan.

Bottom up –suunnittelussa edetään yksityiskohdista kohti kokonaisuutta.

Sairaalan sijainnin varmistuessa pääsemme viemään suunnittelua eteenpäin kohti ensimmäisiä vaihtoehtoisia luonnoksia uudeksi sairaalaksi. Ehdotussuunnitelman laadintaa on pohjustettu tarkastelemalla erilaisia mallihuoneperiaatteita sekä yhteys- ja tilaryhmäkaavioita yhteistyössä käyttäjien kanssa. Nyt näitä periaatteita päästään soveltamaan koko sairaalan mittakaavassa.

Marraskuun alussa saimme mukaan suunnitteluryhmään myös usean alan erikoissuunnittelijoita. Tulevat kuukaudet ovat innostavan ja intensiivisen suunnittelun aikaa. Nyt luodaan suuntaviivat kauas tulevaisuuteen!

Koemme, että olemme saaneet hyviä eväitä yhteiselle matkalle kohti parasta mahdollista sairaalaa.

Johanna Vuorinen, arkkitehti, Integrated –työyhteenliittymä