Siirry sisältöön

Arkkitehdin terveiset

Suomalais-hollantilainen arkkitehtiryhmämme on saanut tehtäväkseen suunnitella Hämeenlinnan sairaalasta Suomen ensimmäisen todellisen uuden sukupolven monitasoisen terveydenhuollon palvelukeskuksen.

Asiakkaan positiivinen palvelukokemus on kaikkein keskeisin tavoitteemme suunnittelussa. Tulemme saavuttamaan tämän tavoitteen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden sekä nykyisten ja tulevien käyttäjien kanssa. Työtä on jo tehty järjestettyjen työpajojen ja osallistavien verkkosivujemme kautta.

Hyödynnämme suunnittelussa olemassa olevaa tietoa ja pyrimme aktiivisesti löytämään toimivia tilaratkaisuja potilaille sekä hoitohenkilöille viihtyisän ympäristön saavuttamiseksi. Suunnitteluperiaatteemme rakentuu koko hankkeen ajan rikastuvan ratkaisun ympärille. Kokemuksemme on osoittanut, että hallittu iteratiivinen ja aktiivisesti vuorovaikutteinen prosessi on hyvä menetelmä toteuttaa myös hankkeita, joiden aikataulu on tiukka. Ottakaa siis kantaa ja auttakaa suunnittelua eteenpäin!

Suunnittelussa edetään vaihtoehtojen eliminoinnin kautta kohti ideaalimallia, jonka taakse koko suunnitteluryhmä pystyy asettumaan. Odotamme suurella innolla kesäkuussa tapahtuvaa päätöstä sairaalan sijainnista. Onneksi meillä on olemassa vain hyviä vaihtoehtoja!

Mallikuva sairaalan suunnitteluvaiheesta. Sairaala on nelikerroksinen ja tasakattoinen rakennus.

Suunnittelussa edetään vaihtoehtojen eliminoinnin kautta kohti ideaalimallia, jonka taakse koko suunnitteluryhmä pystyy asettumaan. Odotamme suurella innolla kesäkuussa tapahtuvaa päätöstä sairaalan sijainnista. Onneksi meillä on olemassa vain hyviä vaihtoehtoja!

Asiakkaan positiivinen palvelukokemus ja tyytyväisyys ovat arkkitehtisuunnittelumme keskiössä. Nopea ja asiantunteva hoito on ensisijainen tapa tuottaa tyytyväisiä asiakkaita sairaalassa – nopeaa ja asiantuntevaa hoitoa antaa työssään viihtyvä ja tarkoituksen mukaiset työvälineet ja tilat omaava henkilökunta. Pyrimme toiminnallisesti korkeatasoiseen sekä käyttötaloudeltaan edulliseen, yhtenäiseen ja turvalliseen ympäristöön, sekä asiakkaille, että henkilökunnalle.

Suhtaudumme positiivisesti ns. ”healing environment” – konseptiin ja etsimme ratkaisuja, joilla on positiivinen vaikutus potilaan hoitokokemukseen ja paranemiseen.

Matti Anttila, pääsuunnittelija, TEAM INTEGRATED