Siirry sisältöön

Akustikkona Assin matkassa

Moderni sairaala ääniympäristönä on haastava, sillä melun aiheuttajia riittää. Kaikkia kuulevia tulee suojella melulta akustiikkasuunnittelun keinoin, kirjoittaa Assin akustikkona toimiva Matias Remes.

Kuuleminen edustaa useimmille meistä aistimaailmaa, johon kiinnitämme huomiota vain sen äärilaidoissa: kun kyky kuulla heikkenee, tai kun keho kuormittuu korvien kautta tulevilla ikävillä ärsykkeillä.

Akustikko on rakennussuunnittelun ammattilainen, jonka tehtävänä on luoda kuultavia maailmoja. Akustikko edustaa prosessissa käyttäjää. Hän ottaa kantaa sijainteihin ja hänen tehtävänään on pohtia esimerkiksi miten meluisat ja hiljaisuutta vaativat tilat kannattaa toisiinsa nähden sijoittaa, jotta ne ovat vielä kustannuksiltaan rakennettavissa ja teknisesti toteutettavissa. Hankkeen edetessä akustikko määrittelee muun muassa rakenteita, rakennus- ja tuoteosia sekä pintamateriaaleja niin, että toivotut ääniolosuhteet ja tilojen akustiikkavaatimukset voidaan täyttää.

Modernit sairaalat ovat haastavia ääniympäristöjä; melun aiheuttajia riittää massiivisista taloteknisistä järjestelmistä äänekkäisiin tutkimuslaitteisiin ja logistiikkatiloihin. Kuulollaan kokijat, eli henkilökunta ja potilaat, ovat suojelun tarpeessa. Epämieluisa äänimaisema nostaa stressitasoja ja verenpainetta samalla tavalla, kuin muutkin ympäristöhaitat.

Sairaala ei saa sairastuttaa.

Akustikon työ kuuluu valmiissa rakennuksessa, joten tehtävässä pitää olla valppaana. Ei vain suhteessa kulloiseenkin suunnitteluvaiheeseen, vaan suhteessa aina myös syntyvään lopputulokseen. Ettei esimerkiksi toisen suunnittelualan ratkaisuilla puhkota reikiä rakenteisiin. Äänihän kulkee sieltä mistä ilmakin.

Moni kytkee akustiikkasuunnittelun mielessään vain musiikkitiloihin. Sitä se ei kuitenkaan ole. Kaikki tilat kuulostavat joltakin, olipa asiaa ajateltu tai ei. Onneksi tilan akustiikkaan voidaan vaikuttaa. Kiehtovimpia asioita akustikon työssä on päästä suunnittelemaan tiloja akustiikaltaan halutun kaltaisiksi – terveellisiksi, viihtyisiksi ja käyttötarkoitustaan tukeviksi.

Minulle itselleni korvilla kokeminen on luontaista. Olen harrastanut musiikkia, klassista kitaransoittoa ja laulua, jo nuoresta. Arkkitehti-isän kautta syttyi kiinnostus rakentamiseen. Ammattiopin perusteet sain Aalto Yliopistosta (tuolloin TKK), jossa opintoihin sisältyi akustiikan lisäksi muun muassa rakennustekniikkaa. Monipuolinen osaaminen ja kokemus onkin akustikon työssä oleellisen tärkeää – akustiikka kun pitää aina saada soviteltua mukaan osaksi arkkitehtuuria, rakenne- ja talotekniikkaa. Eikä kommunikointitaidoistakaan tässä tehtävässä haittaa ole.

Sain Assin suunnittelupöydälleni Uuden Lastensairaalan (ULS) ollessa loppumetreillään. ULS oli monin tavoin upea projekti, jonka vastaavana akustikkona toimiminen oli suuri kunnia. ULS:n tavoin Assia suunnitellaan laadukas ääniympäristö kirkkaana mielessä. Jos se minusta on kiinni (ja onhan se), niin Assissa kuulostaa levolliselta ja paranemista edistävältä.

Luulenpa, etteivät Assin ammattilaisetkaan tästä pane pahakseen!

Matias Remes,
akustikko
Helimäki Akustikot Oy