Tietosuojaseloste

Tämä on Ahveniston sairaalan henkilötietolan (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.10.2018. Viimeisin muutos 29.10.2018.

 

1.Rekisterinpitäjä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ahvenistontie 24

13530 Hämeenlinna

Y-tunnus: 0818235-5

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Senni Luttinen

senni.luttinen@khshp.fi

040 652 3167

 

3. Rekisterin nimi

Ahveniston sairaalan yhteydenotto- ja uutiskirjerekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito Ahveniston sairaalan hankkeen ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille ja uutiskirjeen tilanneille henkilöille.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, osoite ja www-sivustojen osoitteet.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yhteyttä ottavilta www-lomakkeilla lähetetyistä kysymyksistä ja yhteydenotoista sekä uutiskirjeen tilauksista.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa viestiin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

 


Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetyt evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston toimivuuden kannalta. Evästeet mahdollistavat, että käyttäjän ei tarvitse sivustolla vieraillessaan syöttää joka kerta uudelleen esimerkiksi käyttäjätunnuksia tai muita personointivalintoja.

Hyödynnämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita (Google Analytics) myös kävijämäärien tilastollisessa seurannassa.